SightGRIP

Πωλήσεις & Υποστήριξη

Tel: 01629 636 210

Email: sales@sightgrip.com

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Στη σελίδα αυτή (και στα έγγραφα που αναφέρονται εδώ) θα βρείτε τους όρους βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο www.sightgrip.co.uk (ο διαδικτυακός μας τόπος) είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό μας τόπο. Κάνοντας χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο.

Σχετικά με την εταιρεία μας

Το www.sightgrip.co.uk είναι ένας διαδικτυακός τόπος που λειτουργεί από την Hoben International Limited ("Εμείς"). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αγγλία με εταιρικό αριθμό 03073621 και η καταστατική μας έδρα βρίσκεται στο Ivy House Foundry, Ivy House Road, Hanley, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST1 3NR, United Kingdom. Η κύρια εμπορική μας έδρα (trading address) βρίσκεται στη διεύθυνση Brassington Works, Brassington, Matlock, Derbyshire, DE4 4HF, United Kingdom. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου μας (ΑΦΜ) είναι GB278923705. Είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε μέσα από το διαδικτυακό μας τόπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο διαδικτυακός μας τόπος δεν είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Κατά περιόδους μπορεί να περιορίσουμε την πρόσβαση εγγεγραμμένων χρηστών σε ορισμένα τμήματα ή και σε ολόκληρο το διαδικτυακό μας τόπο.

Εάν επιλέξετε, ή σας παρέχουμε, κωδικό αναγνώρισης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να διαχειριστείτε αυτή την πληροφορία ως εμπιστευτική και να μην την αποκαλύψετε σε κανένα τρίτο. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε κάθε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από εσάς είτε έχει οριστεί από εμάς, οποιαδήποτε στιγμή εάν, κατά τη γνώμη μας, δεν συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε ρήτρα αυτών των όρων χρήσης.

Έχετε την ευθύνη να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο. Έχετε επίσης την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο μέσω της δική σας σύνδεσης internet γνωρίζουν τους παρόντες όρους χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

Χρήσεις που απαγορεύονται

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο:

 • Με κανένα τρόπο που να παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
 • Με κανένα τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή που έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Με σκοπό να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Για να αποστείλετε ή να λάβετε, να «ανεβάσετε», να «κατεβάσετε», να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε εν γνώσει σας υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που έχουμε ορίσει.
 • Για να μεταδώσετε ή να επιτρέψετε την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, ή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί σε άγρα πελατών (spam).
 • Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας δεδομένα, να στείλετε ή να «ανεβάσετε» υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους (Trojans), ιούς τύπου worm, «ωρολογιακές βόμβες», καταγραφείς πληκτρολόγησης, κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware), προγράμματα διαφημίσεων (adware) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή σχεδιασμένα για να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού (software) ή υλικού (hardware).

Συμφωνείτε επίσης:

 • Να μην προβείτε σε αναπαραγωγή, αντιγραφή ή μεταπώληση κανενός τμήματος του διαδικτυακού μας τόπου κατά παράβαση των Όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.
 • Να μην προσπελάσετε χωρίς άδεια, να μην παρεμποδίσετε, να μην προκαλέσετε ζημιά και να μην διαταράξετε:
  • Κανένα τμήμα του διαδικτυακού μας τόπου,
  • Κανέναν εξοπλισμό ή δίκτυο στα οποία φιλοξενείται ο διαδικτυακός μας τόπος,
  • Κανένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου,
  • Κανέναν εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από τρίτους.

Αναστολή και κατάργηση δικαιώματος πρόσβασης

Εναπόκειται σε εμάς να αποφανθούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση της πολιτικής αποδεκτής χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου. Εάν υπάρξει παραβίαση αυτής της πολιτικής, θα λάβουμε τα μέτρα που θεωρούμε ενδεδειγμένα.

Η μη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Όρων Χρήσης βάσει των οποίων επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό μας τόπο και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να προβούμε σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Άμεση, προσωρινή ή οριστική κατάργηση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό μας τόπο.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή κάθε σχολίου ή υλικού που έχετε αναρτήσει στο διαδικτυακό μας τόπο.
 • Αποστολή προειδοποίησης προς εσάς.
 • Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για καταβολή υπό μορφή αποζημίωσης του συνόλου του κόστους (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε εύλογης διοικητικής και νομικής δαπάνης) που θα προκύψει από την παραβίαση.
 • Περαιτέρω νομικά μέτρα εναντίον σας.
 • Κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στις διωκτικές αρχές, εφόσον θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για ενέργειες που θα ληφθούν ως απάντηση σε παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής. Τα μέτρα που περιγράφονται στο παρόν δεν είναι περιοριστικά και μπορεί να λάβουμε κάθε άλλο μέτρο που θεωρούμε εύλογα απαραίτητο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε κάτοχοι ή δικαιοδόχοι όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν. Τα έργα αυτά προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να «κατεβάσετε» αποσπάσματα από οποιαδήποτε σελίδα του διαδικτυακού μας τόπου για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να υποδείξετε σε άλλα πρόσωπα εντός του οργανισμού σας υλικό που είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό μας τόπο.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή έχετε «κατεβάσει» με οποιονδήποτε τρόπο από το διαδικτυακό μας τόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε καμία εικονογράφηση, φωτογραφία, βίντεο ή ηχητικό αρχείο ούτε και κανένα γραφικό στοιχείο ξεχωριστά από τα συνοδευτικά κείμενα.

Η ιδιότητά μας (καθώς και η ιδιότητα κάθε επώνυμου συνεργάτη μας) ως συντάκτες του υλικού του διαδικτυακού μας τόπου πρέπει πάντα να αναφέρεται.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κανένα τμήμα του υλικού του διαδικτυακού μας τόπου για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή «κατεβάσετε» οποιοδήποτε τμήμα του διαδικτυακού μας τόπου κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό μας τόπο θα καταργηθεί άμεσα και θα πρέπει, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Εμπιστοσύνη στις αναρτημένες πληροφορίες

Τα σχόλια και κάθε άλλο υλικό που είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό μας τόπο δεν παρέχονται ως συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασίζεστε. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που απορρέει από την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο υλικό αυτό οποιοσδήποτε επισκέπτης του διαδικτυακού μας τόπου ή οποιοσδήποτε άλλος άντλησε πληροφορίες από το περιεχόμενό του.

Ο διαδικτυακός μας τόπος αλλάζει τακτικά

Στόχος μας είναι η τακτική ανανέωση του διαδικτυακού μας τόπου, γι' αυτό ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν προκύψει ανάγκη, μπορεί να διακόψουμε προσωρινά την πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο ή να τον κλείσουμε οριστικά. Το υλικό του διαδικτυακού μας τόπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταστεί παρωχημένο και δεν έχουμε την υποχρέωση να ανανεώσουμε το εν λόγω υλικό.

Η δική μας ευθύνη

Το υλικό που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό μας τόπο παρέχεται χωρίς εγγυήσεις και προϋποθέσεις όσον αφορά στην ακρίβεια του περιεχομένου του. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου εταιρειών μας, καθώς και κάθε τρίτο μέρος που συνδέεται με εμάς αποποιούμαστε ρητά δια του παρόντος:

 • Κάθε προϋπόθεση, εγγύηση και λοιπούς όρους που ενδέχεται να προκύπτουν από τη νομοθεσία, το εθιμικό δίκαιο ή το δίκαιο επίλυσης διαφορών (law of equity).
 • Κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία την οποία μπορεί να υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με το διαδικτυακό μας τόπο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή οποιουδήποτε διαδικτυακού τόπου συνδέεται με αυτόν ή σε σχέση με το υλικό που έχει αναρτηθεί σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
  • απώλεια εισοδήματος ή εσόδων,
  • διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια συμβολαίων,
  • απώλεια αναμενόμενης αποταμίευσης,
  • απώλεια δεδομένων,
  • απώλεια καλής φήμης,
  • σπατάλη διοικητικών πόρων ή εργάσιμου χρόνου, και
  κάθε άλλη απώλεια ή ζημία ανεξαρτήτως εάν προκλήθηκε υπαίτια (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), από παράβαση όρου συμφωνίας ή άλλως, έστω και αν μπορούσε να προβλεφθεί, εφόσον αυτό δεν εμποδίζει αξιώσεις αποζημίωσης για απώλεια ή ζημία σε ενσώματα αγαθά ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία, οι οποίες δεν εξαιρούνται από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες.

Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού από δική μας αμέλεια, ούτε την ευθύνη μας για παραπλάνηση με δόλο ή παραπλάνηση ως προς ουσιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Πληροφορίες που αφορούν εσάς και τις επισκέψεις σας στο διαδικτυακό μας τόπο

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό μας τόπο, συναινείτε να προχωρήσουμε στην εν λόγω επεξεργασία των στοιχείων σας και εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχετε είναι ακριβή.

Ιοί, ηλεκτρονική πειρατεία (hacking) και άλλα αδικήματα

Οφείλετε να μην κάνετε κακή χρήση του διαδικτυακού μας τόπου εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους (Trojans), ιούς τύπου worm, «ωρολογιακές βόμβες» ή άλλο υλικό κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση στο διαδικτυακό μας τόπο, στο διακομιστή (server) που φιλοξενεί το διαδικτυακό μας τόπο ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με το διαδικτυακό μας τόπο. Δεν επιτρέπεται να επιτεθείτε στο διαδικτυακό μας τόπο μέσω επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (denial-of-service) ή επιθέσεων κατανεμημένης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial-of service).

Παραβιάζοντας αυτή τη ρήτρα διαπράττετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο του 1990 περί Κακής Χρήσης Υπολογιστών. Θα αναφέρουμε κάθε παρόμοια παραβίαση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση παρόμοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό μας τόπο θα καταργείται άμεσα.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για καμία απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από επίθεση κατανεμημένης άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό, τα προγράμματα του υπολογιστή σας, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό, λόγω από μέρους σας χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή λόγω λήψης (download) οποιουδήποτε υλικού που ήταν αναρτημένο σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι από τον δικό μας διαδικτυακό τόπο

Όπου ο διαδικτυακός μας τόπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την πληροφόρησή σας και μόνο. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών.

Δικαιοδοσία και ισχύουσα νομοθεσία

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε αξίωσης προκύψει από, ή σχετίζεται με, επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο, παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε διαδικασίες εναντίον σας για παραβίαση των όρων αυτών στη χώρα διαμονής σας ή άλλη σχετική χώρα.

Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε διένεξη ή αξίωση που απορρέει από αυτούς ή σχετίζεται με αυτούς ή με το περιεχόμενο ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διενέξεων ή αξιώσεων) θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Εμπορικά σήματα

Τα SightGrip™ είναι εμπορικά σήματα της Hoben International Limited.

Μεταβολές

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας την παρούσα σελίδα. Εσείς έχετε την υποχρέωση να ελέγχετε αυτή τη σελίδα ανά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στις οποίες έχουμε προβεί, διότι το περιεχόμενό της σας δεσμεύει νομικά. Ορισμένες ρήτρες που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από ρήτρες ή επισημάνσεις σε άλλο σημείο του διαδικτυακού μας τόπου.

Απορίες

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στο διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@sightgrip.co.uk. Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το διαδικτυακό μας τόπο.