SightGRIP

Försäljning och support

Tel: 01629 636 210

Email: sales@sightgrip.com

Tillämpningar

Vanliga tillämpningar

collarge of images

Motorvägar

Trafikdelning

SightGRIP är ett kostnadseffektivt alternativ till dyra trafikkoner och refuger där det krävs trafikdelning. SightGRIP ger ett tydligt delningssområde och kan ofta tas i bruk utan att vägen behöver stängas för trafik.


picture of sightgrip road
 • Trafikdämpning
 • Åtgärder för lägre hastighet
 • Bussfiler
 • Ramper
 • Trafikdelning
 • Gågator
 • Cykelbanor
 • Rastplatser
 • Uppfartsområden

Fotgängare

SightGRIP monteras lätt för hand utan behov av dyra maskiner eller utrustningar.


picture of sightgrip road
 • Trappor
 • Gångbroar
 • Järnvägsplattformar
 • Kajkant - vattenbryn
 • Fartygsdäck
 • Ingångar
 • Rullstolsramper
 • Gallerior

Industri och detaljhandel

Halk- och snubbelolyckor är de vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsskador och kan inträffa nästan var som helst. Förra året skadade över 10 000 arbetstagare allvarligt på grund av att de halkat eller snubblat. Halk- och snubbelolyckor kostar brittiska industrin 500 miljoner pund per år (HSE:s uppskattning 2013). SightGRIP kan återställa greppet på många olika industriella åtkomstområden.


picture of sightgrip used in factory
 • Gaffeltruckkörfält
 • Färgkodade rutter
 • Ramper och trappor
 • Garage
 • Verkstad
 • Golv

Fritid

Leisure Ideal inom fritidsbranschen, där säkerhet är av största vikt. Väg- och fotgängarkvaliteter finns tillgängliga.


picture of sightgrip used on cycle path
 • Cykelvägar
 • Temaparker
 • Alla vattenområden
 • Åskådarplatser

Parkeringsplatser

Märk ut särskilda områden på din parkeringsplats, som till exempel parkeringsplatser för funktionshindrade och mödrar och barn, med SightGRIP.


sightgrip used in warehouse
 • Färjeterminaler
 • Gågator
 • Flygplatser/helikopterplattor
 • Fabriker
 • Kontor
 • Affärer
 • Tävlingsbanor
 • Gårdsplaner

Logotyper

Använd SightGRIP till att främja företagsidentiteten med en logotyp som kan sättas på parkeringsplatsen eller vid ingången.


picture of Sighttrak used for logo
 • Färgade ytor för funktionshindrade och föräldra- och barnområden
 • Ramper
 • Barriäruppfarter
 • Betalningsbås