SightGRIP

Försäljning och support

Tel: 01629 636 210

Email: sales@sightgrip.com

Integritetspolicy

Long Rake Spar Co Ltd. is committed to protecting and respecting your privacy. This policy (together with our Website Terms of Use and any other documents referred to on it) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us. Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it. For the purpose of the Data Protection Act 1998 (the Act), the data controller is Long Rake Spar Co Ltd, a company registered in England with number 666952 with its registered office address at Long Rake, Youlgrave, Bakewell, Derbyshire, DE45 1LW, United Kingdom.

Information som vi samlar in från dig

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

 • Information som du lämnar genom att fylla i formulär på vår webbplats www.sightgrip.com (vår webbplats). Detta omfattar information som ges i samband med registreringen för att använda vår webbplats, prenumereration på vår service, uppläggning av material eller begäran av ytterligare tjänster. Vi kan också be om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss kan det hända att vi för ett register över korrespondensen.
 • Vi kan från tid till annan också be dig att fylla i enkäter som vi använder för undersökningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
 • Uppgifter om dina besök på vår webbplats (inklusive, men inte begränsat till, trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter, webbloggar och andra kommunikationsuppgifter, om detta krävs för våra egna faktureringsändamål eller för andra ändamål) och de resurser som du kommer åt.

IP-adresser och cookies

Vi kan samla in information om din dator, samt, om möjligt, din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsare, detta då för administration av systemet och för att producera rapporter om sammanlagd information. Detta är statistiska uppgifter om våra användares besöksaktiviteter och -mönster på webbplatsen och identifierar inte någon individ.

Av samma anledning kan vi samla in information om din allmänna internet-användning med hjälp av en cookie-fil som lagras på hårddisken i din dator. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. De gör det möjligt för oss att:

 • Uppskatta antal besökare och användningsmönster.
 • Lagra information om dina preferenser så att vi kan anpassa vår webbplats efter dina individuella intressen.
 • Göra dina sökningar snabbare.
 • Känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.
 • Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningen på din webbläsare som tillåter att du vägrar inställningen av cookies. Om du väljer den här inställningen kan det emellertid hända att du inte får tillgång till vissa delar av vår webbplats. Om du inte har ställt in din webbläsaren så att den avvisar cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår webbplats.

Var vi lagrar dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). De kan även bearbetas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat ha att göra med expediering av din beställning eller tillhandahållande av stödtjänster. Genom att skicka in dina personuppgifter, samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Hoben International Limited kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats, ansvarar du för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte avslöja lösenordet för någon.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information, använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Användningsområden för din information

Vi använder information om dig på följande sätt:

 • För att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator.
 • För att tillhandahålla information, produkter eller tjänster som du begär från oss eller som vi känner kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • För att utföra våra skyldigheter som följer av de avtal som ingåtts mellan dig och oss.
 • För att tillåta att du deltar i interaktiva funktioner på vår service, när du väljer att göra det.
 • För att informera dig om ändringar i vår tjänst.
 • Vi kan också använda dina uppgifter, eller tillåta att utvalda tredje parter använder dina uppgifter, för att förse dig med information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig, och vi eller de kan kontakta dig om dessa per post eller telefon.
 • Om du är en befintlig kund, kommer vi endast att kontakta dig via e-post med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig.
 • Om du är en ny kund, och där vi tillåter att utvalda tredje parter använder dina uppgifter, kommer vi (eller de) att kontakta dig via e-post om du har samtyckt till detta.
 • Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt, eller vidarebefordra dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, kryssa för relevant ruta på formuläret där vi samlar in data om sådan finns, eller kontakta oss via telefon eller e-posta oss.

Utlämnande av dina uppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till medlemmar i vår koncern, vilket innebär våra dotterbolag, vårt slutliga holdingbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 1159 i UK Companies Act 2006. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • I händelse av att vi säljer eller köper företag eller tillgångar, i vilket fall vi kan lämna ut dina personuppgifter till den presumtive säljaren eller köparen av sådant företag eller tillgångar.
 • Om Hoben International Limited eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas av tredje part. I detta fall kommer personuppgifter som finns om dess kunder att vara en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användningsvillkor (webbplatsen Användningsvillkor) och andra avtal; eller för att skydda Hoben International Limiteds, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte bearbeta dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig vanligtvis (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi tänker lämna ut dina uppgifter till tredje part för dessa ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan bearbetning genom att markera vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in uppgifter. Du kan också utnyttja din rätt när som helst genom att kontakta oss på info@sightgrip.co.uk.

Vår webbplats kan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partners och närstående företag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte accepterar något ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera denna policy innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Åtkomst till information

Lagen ger dig rätt att komma åt information om dig. Denna rättighet kan utövas i enlighet med Lagen. Varje begäran om åtkomst kan bli föremål för en avgift på 10 pund för att möta våra kostnader för att ge dig information om de uppgifter vi har om dig.

Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella ändringar som vi kan göra i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och i förekommande fall, meddelas till dig via e-post.

Kontakt

Frågor, synpunkter och önskemål angående denna integritetspolicy är välkomna och ska skickas till info@sightgrip.co.uk.